Strætó vill vera til fyrirmyndar í öryggis- og vinnuverndarmálum.  Áhersla er lögð á að gæta fyllsta öryggis í allri starfsemi fyrirtækisins með öryggi starfsmanna og viðskiptavina ávallt að leiðarljósi.


Strætó stefnir að því að skapa slysalausan vinnustað þar sem enginn starfsmaður, verktaki eða almenningur bíður heilsu- eða líkamstjón í starfsumhverfi Strætó.

Markmið öryggisstefnunnar er að uppfylla hlutverk og framtíðarsýn Strætó sem er meðal annars að vera þjónustufyrirtæki á sviði almenningssamgangna á höfuðborgasvæðinu  og mikilvægasti hlekkurinn í samgöngukeðju höfuðborgarsvæðisins. Til að uppfylla hlutverk og framtíðarsýn hafa starfsmenn gildi Strætó að leiðarljósi; áreiðanleika, samvinnu og drifkraft.

Til þess að framfylgja öryggisstefnunni munu stjórnendur og starfsmenn leggja áherslu á að:

  • Þekkja hlutverk, stefnu og gildi fyrirtækisins
  • Móta og skapa öryggismenningu sem nær til allra starfsmanna Strætó
  • Starfsmenn leggi sig fram um að sýna ábyrgð og áreiðanleika í verki og efli þannig traust og öryggi annarra starfsmanna og viðskiptavina
  • Fyrirtækið stuðli að góðri heilsu starfsmanna, öruggu starfsumhverfi og góðum starfsskilyrðum
  • Fræðsla, þjálfun og endurmenntun starfsmanna taki mið af áherslum öryggismála
  • Upplýsa starfsmenn og viðskiptavini með skýrum hætti um öryggismál
  • Sömu kröfur séu gerðar til allra verktaka og þjónustuaðila Strætó

Árlega er tekið a saman yfirlit yfir stöðu öryggis-, heilsu- og vinnuverndarmála.