Hér má nálgast reglur og skilmála í Strætó.


1. Skilgreiningar

 • „Strætó eða félagið“ þýðir Strætó bs. kt. 500501-3160, Þönglabakka 4, Reykjavík.
 • „Farþegi“ merkir hvern þann einstakling sem greiðir fyrir flutning með vögnum Strætó.
 • „Fargjald“ er annars vegar staðgreitt (reiðufé, app og farmiðar) og hins vegar kort, ýmist tímabils-eða árskort.
 • „Farangur“ þýðir sérhver hlutur sem fluttur er með vögnum Strætó hvort heldur sem er í tengslum við farþegaflutning.
 • ,,Handfarangur“ þýðir farangur sem farþegi hefur í vörslu sinni á meðan á ferð hans stendur í vögnum Strætó.

2. Fargjald

Farþega ber að greiða fargjald samkvæmt gildandi gjaldskrá Strætó hverju sinni.

Farmiðar og kort eru ekki endurgreidd og áskilur Strætó sér allt að tíu (10) virka daga til að framleiða og afhenda kort.

Til staðgreiddra fargjalda teljast annars vegar reiðufé og hins vegar farmiðar eða app. Greitt gjald skal vera uppsett verð þar sem vagnstjórar gefa ekki til baka.

Afritun eða fölsun á fargjaldi er ólögleg og verða þeir sem verða uppvísir að slíku athæfi eða notkun, umsvifalaust kærðir til lögreglu.

Strætó áskilur sér rétt til að ógilda og endurgreiða ónotaða miða og annað fargjald.

Farþegar sem nota Strætó-appið er bent á að kynna sér ítarlegri reglur sem um það gilda á heimasíðu Strætó eða í appinu undir notkunarskilmálar.

 

3. Appið

Strætóappið er hægt að nota í tækjum sem styðjast við Apple eða Android stýrikerfi (hér eftir nefnd snjalltæki).

Fargjöld sem keypt eru undir valmöguleikanum „LANDSBYGGÐIN“ í Strætóappinu gilda milli þeirra brottfara- og áfangastaða sem valdir eru á landsbyggðinni. Aðeins er hægt að kaupa almenn fargjöld fyrir landsbyggðina í Strætó appinu. Ef notendur vilja greiða afsláttarfargjöld þá þarf að staðgreiða þau um borð í vagninum með reiðufé, greiðslukorti eða strætómiðum.

 • Strætó bs. kt. 500501-3160, (hér eftir nefnt Strætó) er eigandi Strætóappsins.
 • Fargjald (miði) sem keypt er með snjalltæki eða notað með snjalltæki (hér eftir nefnt snjallmiði) er gilt frá því það er virkjað og gildir í þann tíma sem Strætó tilgreinir hverju sinni sem þó er aldrei skemmri en gildi skiptimiða. Mánaðaráskrift gildir í einn mánuð í senn og tekur gildi samstundis og kaup hafa átt sér stað. Árskort  sem send eru í Strætó-appið virkjast um leið og greitt hefur verið fyrir þau á heimasíðunni og gilda þau í eitt ár frá útgáfudegi.
 • Snjalltæki þarf nettengingu þegar vara er keypt, sbr. snjallmiði og áskrift. Snjalltæki þarf einnig nettengingu þegar miði eða áskrift er sýnd vagnstjóra. Nettengingin og nægilegt rafhlöðulíf símans á meðan miði eða kort er í notkun er á ábyrgð handhafa.
 • Nauðsynlegt er að Strætóappinu sé veittur aðgangur að myndavél viðkomandi snjalltækis, enda ekki hægt að staðfesta gildi snjallmiða eða korta án þess. Myndavélin er ekki notuð í öðrum tilgangi en að staðfesta snjallmiða/greiðslu.
 • Ekki er hægt að fá skiptimiða þegar greitt er með snjallmiða, hvort sem er fyrir handhafa viðkomandi snjalltækis eða aðra sem ferðast með honum á sama snjallmiða.
 • Afritun eða fölsun á snjallmiðum er ólögleg og verða þeir sem staðnir eru að notkun falsaðra snjallmiða eða korta kærðir til lögreglu.
 • Ef snjallmiði eða kort er sent á annað símanúmer er varan eingöngu nothæf á því númeri sem sent er á og eyðist úr númeri sendanda.
 • Um leið og símanúmer er afskráð af snjalltæki eyðast allir virkjaðir miðar og kort. Óvirkjaðir miðar eða kort geymast á viðkomandi símanúmeri.
 • Hvern snjallmiða er einungis heimilt að nota einu sinni en hann skráist notaður um leið og hann er virkjaður.
 • Snjallmiða og kort skal sýna vagnstjóra eftir að miði hefur verið virkjaður og smellt hefur verið á „Ýttu hér og sýndu“ til staðfestingar á gildi. Snjallmiða skal sýna þannig að vagnstjóri sjái allan skjáinn til að meta gildi viðkomandi fargjalds. Eftirlitsmönnum Strætó og vagnstjórum er heimilt að afla frekari staðfestingar frá handhafa um viðkomandi vöru, til dæmis með þvi að óska eftir því við snjallmiðahafa að hann sýni aðra virkni appsins eða sýni á annan hátt að um gilt app sé að ræða.
 • Hægt er að greiða fyrir snjallmiða með kreditkorti og debetkorti, nánar tiltekið VISA, MasterCard, VISA Electron og Maestro.
 • Andvirði keyptrar vöru er gjaldfært af korti viðskiptavinar þegar varan er send á snjalltækið.
 • Hægt er að greiða fyrir allt að 20 farþega með einum snjallmiða, en miðinn verður þá virkjaður fyrir alla farþegana samtímis.
 • Þegar greiðslukort er skráð í þjónustu Strætóappsins er því varpað yfir í sýndarnúmer hjá vefþjónustu greiðslumiðlunarfyrirtækis (Borgunar). Greiðslukortanúmer eru því vistuð á öruggu svæði hjá greiðslumiðlun. Strætó ber ekki ábyrgð á kortaupplýsingum sem sendar eru greiðslumiðlun í gegnum appið.
 • Greiðsla snjallmiða og korta er óendurkræf og ekki er hægt að breyta greiddum snjallmiðum.
 • Gjaldtaka af greiðslukorti vegna keyptra snjallmiða fer fram samkvæmt gjaldskrá Strætó á hverjum tíma.
 • Strætó áskilur sér rétt til að senda notendum Strætóappsins tilkynningar með skilaboðum í gegnum appið um efni sem varðar þjónustu Strætóappsins.
 • Strætó áskilur sér rétt til að loka fyrirvaralaust á tiltekið símanúmer ef ástæða er til að ætla að notandi Strætóappsins misnoti þjónustuna eða hafi gefið upp rangar upplýsingar við skráningu.

4. Reglur um borð

Á meðan á ferð stendur eru farþegar skuldbundnir að hlíta fyrirmælum vagnstjóra.

Brjóti farþegar almennar viðurkenndar hátternisreglur eða sýna að öðru leyti af sér óæskilega framkomu í vögnum Strætó gagnavart öðrum farþegum ellegar vagnstjóra kann það að leiða til þess að farþega verði vísað úr vagningum.

Farþegar skulu sýna hver öðrum gagnkvæma tillitssemi og kurteisi á meðan á ferð stendur.

 • Ætlast er til að allir viðskiptavinir noti sætisbelti um borð í landsbyggðarvögnum Strætó.
  • Börn yngri en þriggja ára verða að nota viðurkenndan barnabílstól, beltispúða eða annan sérstakan öryggis- eða verndarbúnað. Viðskiptavinir þurfa að koma með eigin öryggis- eða verndarbúnað fyrir börn sem eru yngri en þriggja ára.

Heimilt er að taka með sér farangur um borð í Strætó, en miðað er við að farþegi geti borið farangurinn um borð eða sett í farangursgeymslu einn síns liðs. Strætó ber ekki ábyrgð á farangri farþega hvorki í farangursgeymslu né í farþegarými nema ef slys, óhapp eða annar ófyrirséður atburður á sér stað.

 • Vagnastjóra er heimilt að synja farþega um flutning á varningi eða farangri sem fyrirfram má ætla að hafi áhrif á líðan eða heilsu annarra farþega á meðan á ferð stendur, t.d. vegna lyktar, hávaða eða stærðar.
 • Óheimilt er að ferðast með gæludýr í landsbyggðarvögnum Strætó.
 • Óheimilt er að ferðast með spengiefni, eldfim efni, íðefni og eiturefni.
 • Heimilt er að ferðast með byssur, skotvopn og vopn gegn því að þau séu geymd í farangursgeymslu vagnsins meðan á ferð stendur. Óheimilt er að ferðast með byssur, skotvopn og vopn í farþegarými. Ef ferðast er með skotvopn skal skotvopnið vera óhlaðið. Engin skotfæri mega vera í sömu tösku og skotvopnið. Skotfærin skulu vera pökkuð í umbúðir þar sem ytra byrðið er úr tré, áli eða trefjaplasti. Innra byrðið skal vera höggþétt og geta varið fyrir óvæntum hreyfingum og gengið svo frá að skotfærin geti ekki skapað hættu vegna óhappa í flutningi.
 • Heimilt er að ferðast með reiðhjól á meðan pláss og aðstæður leyfa.
  • Stærstu leiðirnar á landsbyggðinni eru með hjólagrind aftan á vögnunum þar sem er pláss fyrir 3-4 reiðhjól. Einnig er hægt að koma fyrir samanbrotnum reiðhjólum í farangursgeymslu ef pláss leyfir.
  • Leiðir á landsbyggðinni sem notast við smærri rútur eru ekki með hjólagrindur en leyfilegt er að koma hjólum fyrir í farangursgeymslu eða farþegarými ef pláss og aðstæður leyfa.
  • Leið 55, sem ekur milli Reykjavíkur og Leifsstöðvar (Keflavíkurflugvallar), er ekki með hjólagrind. Heimilt er að taka reiðhjól í vagninn ef farþegi er tilbúinn með það samanbrotið þegar vagninn kemur og ef pláss og aðstæður leyfa.
 • Heimilt er að neyta matar og drykkja um borð í landsbyggðarvögnunum, en gæta þarf almenns hreinlætis og snyrtimennsku.

5. Ferðareglur fyrir börn

Börn sem ferðast með Strætó eru á ábyrgð foreldra og forráðamanna. Þeim aðilum sem hyggjast senda börn sín ein með vagni, sérstaklega í lengri ferðir, er bent á að kynna sér tilmæli Umboðsmanns barna og hafa í huga að leggja ekki óæskilega ábyrgð á herðar barnsins. Þá er bent á að í mörgum tilfellum eru reglur þannig að við 15 ára aldur er barni veitt aukin ábyrgð, þ.m.t. sú ábyrgð að gæta annarra barna, sjá m.a. hér

Þá vekur Strætó sérstaka athygli á 92. gr. Barnaverndalaga um útivistartíma barna.

Afar mikilvægt er að börnin séu vel undirbúin fyrir ferðalagið af forráðamönnum sínum:

 • Að börn viti nákvæmlega hvar þau eigi að fara út eða skipta um bíl.
 • Að börn séu upplýst og meðvituð um að yfirgefa ekki vagninn nema ef biðtími vagns er lengri en 10 mínútur á stoppistöð eða ef skipta þarf um vagn á leiðinni.
 • Að það sé tryggt að börn séu sótt á áfangastað.
 • Að börn sitji eins framarlega í vagninum og unnt er.
 • Að börn hafi farsíma meðferðis, ef mögulegt er, með helstu númerum forráðamanna.

Börn, 10 ára og yngri, hafa ekki leyfi til að ferðast ein með Strætó. Börn 10 ára og yngri verða að hafa ferðafélaga alla leið á áfangastað sem er 15 ára eða eldri.

Börn sem eru of ung til að ferðast ein, 10 ára og yngri, og eru ekki í fylgd með eldra barni eða fullorðnum verður ekki hleypt inn í vagninn.

Strætó ber ekki ábyrgð á börnum í vögnunum sínum, þar með talið hvort þau fari inn eða út á tilgreindum stað. Börn sem ferðast með Strætó eru á ábyrgð forráðamanna sinna.


6. Seinkun á brottför eða aflýsing ferða

Um akstur vagna Strætó fer samkvæmt gildandi tímatöflum hverju sinni.

Strætó áskilur sér rétt til að aflýsa ferðum og/eða gera breytingar á þeim vegna óviðráðanlegra orsaka sem Strætó fær engu um ráðið, t.d. slæmra veðurskilyrða, verkfalla og þess háttar.

Strætó ber skaðabótaábyrgð á farþegum, farangri og handfarangri ef tjónið verður rakið til saknæmrar háttsemi vagnstjóra.

Strætó ber ekki ábyrgð á niðurfellingu ferðar eða tafa vegna óviðráðanlegra orsaka sem Strætó ræður ekki við.

Strætó ber ekki ábyrgð á beinum eða óbeinum kostnaði eða tjóni sem farþegi verður fyrir ef ferð er felld niður eða seinkar af óviðráðanlegum orsökum.

Strætó er heimilt að færa farangur sem skilinn er eftir í vögnum félagsins í geymslu á kostnað, ábyrgð og áhættu farþega eða eiganda.

Ef ferð er aflýst eða brottför seinkar á farþegi rétt á því að fá upplýsingar um stöðu mála um leið og hún er ljós, þ.m.t. nýja brottfara- og komutíma. Upplýsingar má nálgast í gegnum tilkynningar á heimasíðu Strætó, í Strætóappinu eða á Twittersíðu Strætó.

Ef landsbyggðarvagn verður veðurtepptur á miðri leið eiga farþegar rétt á að fá eftirstöðvar fargjaldsins endurgreiddar eða fá far með næsta vagni þegar tækifæri gefst. Farþegi gæti þurft að sýna kvittun eða greiðsluyfirlit úr appi til staðfestingar á keyptu fargjaldi. Ef farþegar verða veðurtepptir yfir nótt ber Strætó ábyrgð á að útvega ferþegum gistingu á hóteli eða gistiheimili. Almenna reglan er sú að farþegar bíði á gististað eftir næstu áætluðu ferð samkvæmt. tímatöflu Strætó nema sérstakar aðstæður eða undantekningar kalli á önnur viðbrögð.


7. Breytingar

Strætó áskilur sér rétt til að breyta skilmálum þessum, gjaldskrám og áætlunum hvenær sem er þó að undangengnum tilkynningum og auglýsingum á heimasíðu félagsins og eftir atvikum í fjölmiðlum.

 


8. Lögsaga

Rísi ágreiningur milli Strætó og farþega um veitta þjónustu skulu aðilar leitast við að jafna hann. Takist það ekki skal hann rekinn fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

 


9. Gildistaka

Skilmálar þessir öðlast gildi frá og með 16. janúar 2019 og skulu gilda um alla flutninga á farþegum og farangri með Strætó bs.